03 lis

Pár pojmů k začátku podnikání OSVČ

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Stručné informace k pár vybraným pojmům:

- OSVČ

- podnikatel

- podnikání

jiná samostatná výdělečná činnost

 

  

OSVČ

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná. Za OSVČ můžete být považováni, pokud máte příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, konkrétně to platí pro různé úřady, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

 

Podnikatel

Kdo je považován za podnikatele? Pokud jste živnostník, čímž je myšleno, že máte živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list). Jako podnikatel můžete buď fyzická osoba, kterou je na mysli již zmíněná OSVČ či právnická osoba, čímž je myšleno, že jste podnikatel vlastnící nějakou společnost. Dále za něj jste považováni, pokud jste podnikatel podle zvláštních předpisů, jako například daňový poradce (OSVČ bez živnosti)

 

Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost

Pokud je vám více než 18 let (včetně) a provozujete určitou činnost, a to proto, abyste měli samostatný a nezávislý výdělek, přičemž konáte na vaše jméno a váš účet, je daná činnost považována za podnikání či samostatnou výdělečnou činnost.

 

Příjmy z podnikání

Příjmy z podnikání jsou, dle § 7 zákona o daních z příjmů, například:

a) příjmy, které jsou ze zemědělské výroby, dále pak lesního a vodního hospodářství

b) příjmy, které jsou ze živnosti

c) příjmy, které jsou, dle zvláštních předpisů, z jiného podnikání

d) příjmy, které jsou z podílů na zisku společníků v.o.s. (veřejné obchodní společnosti) a komplementářů komanditní společnosti.

 

Jiná samostatná výdělečná činnost

Ve kterých případech podnikatel nejsme? Nejsme jím, pokud máme příjmy:

a) které se týkají užití a poskytnutí práv, a to z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, dále jsou to pak autorská práva a jím příbuzná, příjmy z vydávání a rozmnožování a rozšiřování literárních, případně jiných děl, a to jen v případě, že je to uskutečněno vlastními náklady,

b) které jsou z výkonu nezávislého povolání, kdy dané nezávislé povolání není považováno nejen za živnost, ale ani za podnikání, a to dle zvláštních předpisů, jako například u hudebníků, herců a dalších,

c) které má znalec, tlumočník nebo zprostředkovatel kolektivních sporů a smluv či smluv hromadných, a to podle autorského zákona, dále pak příjmy, které má rozhodce za činnost dle speciálních právních předpisů

d) které má správce konkursní podstaty, dále pak příjmy, které má správce předběžný, zvláštní, zástupce či vyrovnací správce, přičemž nejsou brány jako ani jako živnost, ani jako podnikání, a to dle zvláštního právního předpisu.

  

  Spěchám, chci s.r.o. ihned  

  Chci založit s.r.o.  

  Kontakt  

 

 

 

 

 

Kontakt

 • ELITE CZECHIA účetní a daňová kancelář, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 730 / 59
   
   
   
 • 120 00 Praha 2 - Vinohrady
   
   
   
 • Telefon.: 773 56 11 00

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici po předchozí dohodě od Pondělí do Pátku od 8:30 do 18:00 hodin.